Mikrołapy z żeliwa ciągliwego

Palec pokryty korkiem

Materiał A (dł.) D/Ø d/Ø Typ Nr. kat.
Żeliwo ciągliwe  150  12  15  5460