Bezpieczny palnik gazowy JUMBO z zaworem zwrotnym

  • Zabezpieczenie przed przegrzaniem
  • Bimetaliczny czujnik płomienia z odcięciem magnetycznym
  • Regulacja powietrza
  • Znicz
  • Gaz ziemny i propan/butan
  • Maksymalny 1300°C
Materiał D/Ø C (Wys.) KW Typ mbar g/h Nr. kat.
Ms-Ni 120 165 1,35 gaz ziemny/metan 20 120 7511
Ms-Ni 120 165 2,36 gaz propan 60 180 7512