Vida terimi, silindirik bir nesneyi içeriden veya dışarıdan helisel bir çizgi boyunca saran, şekillendirilmiş bir yivi ifade eder. Bu “yiv”e vida denmektedir. Eğri yüzey ilkesinin bu şekilde bir uygulaması, orta düzey çevresel kuvvetler bazında büyük boylamasına kuvvetlerin üretimine olanak verir. Bunun sonucunda vidalar, yükler taşındığında veya basınç ve çekme oluştuğunda (vidalı pres, üzüm cenderesi, hidrolik kriko) bir tutma kuvveti veya gereken diğer kuvvetleri sağlar.

Dış vidalı bileşenler (örneğin ayak çubukları veya cıvataları) ile iç vidalı bileşenlerin (örneğin kaide plakaları veya somunları) eşleşmesi gerekir. Standartlar bu eşleşmeyi temin eder; üretimin ayrı yapılmasına rağmen aynı nominal ebatlardaki bileşenlerin uygunluğu her zaman garanti edilir.

Ölçüm birimi:
Vida ölçüleri ürün verilerinde M harfiyle gösterilir. Metrik ISO vidası, daha önceki metrik vidaya göre iyileştirilmiş ve birçok durumda öncekiyle değiştirilebilir olan, dünya çapında standartlaşmış bir vidadır. (DIN 13) (Metrik Sistem).

Bochem katalogundan örnekler: M6, M8, M10.