Bochem Metalürjisinin Temelleri

Metallerin kullanımı konusunda bilmeniz gerekenler

Tablolarda kullanılan tanımlar

1. Çelik

çelik

Çelik, ST37K

18/10 çelik
V2A çelik

krom nikel çelik
18/10 çelik, anti-manyetik
Malzeme numarası. 1.4301-5
18% Cr + 10% Ni

18/10 E-Poli
V2A çelik

krom nikel çelik
18/10 çelik, elektrolitik
cilalı, anti-manyetik
Malzeme numarası. 1.4301-5
18% Cr + 10% Ni

V4A çelik

Krom-nikel molibden çeliği
antimanyetik
Malzeme numarası. 1.4401
17% Cr + 12% Ni + 2% Mo

Paslanmaz

Krom çelik, manyetik
Malzeme numarası. 1.4016
17 % Chrom

T-döküm

kalıplama

Dövülebilir dökme demir

Gri dökme demir

Alu

laboratuvar

Duralümin

Alüminyum

Alüminyum alaşım

Alüminyum alaşım

5. Nikel

Ni 99,5%

saf nikel 99,5 %

6. Pirinç

MS

Pirinç

Ti

Titanyum

1. Çelik

Çelik, içeriğinin çoğu demirden oluşan ve %0,01 ila %2,06 arasında karbon içeren metal alaşımlarını ifade eder. Daha basit bir tanımı şöyledir: “Diğer maddeler eklenmeden dövülebilir her demire çelik denilebilir.”
Avrupa kökenli çelikler kütüğünde 2.300’den fazla çelik türü kayıtlıdır. Dayanıklılık, korozyona karşı dayanıklılığı, kalıplanabilirlik ve kaynağa elverişlilik gibi garanti edilen nitelikleriyle çelikler teknolojide çok yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Bochem çelik ürünleri:
Ayak kaideleri, ayak kaideleri için çubuklar

Özgül ağırlık: 7,85 g/cm3
Erime noktası: 1460°C

2. Paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik, paslanmayan çelikleri tanımlayan jenerik bir terimdir. Paslanmaz çelikler en az %10,5 oranında krom (Cr) içerirler ve alaşımsız çeliklere göre belirgin biçimde daha yüksek korozyon direnci sergilerler. Daha yüksek Cr içeriği ve nikel (Ni), molibden (Mo), titanyum (Ti) veya niyobyum (Nb) gibi ilave alaşım bileşenleri korozyona direnci arttırır.

Paslanmaz çeliklerin başlıca üç türünün olduğu söylenebilir:
1. Krom çelik (manyetik) = paslanmaz
2. Krom-nikel çelik (manyetik değil/hafifçe manyetik) V2A = 18/10
çelik V2A çelik, laboratuarda en sık kullanılan paslanmaz çelik türüdür. %18 oranında krom ve %10 oranında nikel içerir. Malzeme numarası: 1.4301 (X5 CrNi 18-10)
3. Krom nikel molibden çelik (manyetik değil) V4A
V4A çelik %18 krom, %12 nikel ve %2 molibden içerir. Malzeme numarası: 1.4401 (X5 CrNiMo 17-12-2)

Paslanmaz çeliklerin 1912’deki icadından bu yana üreticiler ve işleyiciler V2A, V4A, NIROSTA®, Remanit, Cromargan gibi çeşitli ticari isimleri kullandılar.

Eğer uygun şekilde saklanır ve temiz tutulursa paslanmaz çeliğin çok uzun bir ömrü vardır.
Pası gidermek veya temizlemek için aşağıdaki aletler kullanılmalıdır: paslanmaz çelik tel fırçaları, plastik süngerler, bir paslanmaz çelik spreyi veya temizleme tozu.

Bochem paslanmaz çelik ürünleri:
Stand malzemeleri, kaplar, laboratuar krikoları, mobilya, aletler vs.
Özgül ağırlık: 7,85 g/cm3
Erime noktası: 1400°C

3. Yumuşak dökme demir

Yumuşak dökme demir, dökümden sonra cam gibi gevrek olduğundan belirli koşullar altında döküm sonrası işleme tabi tutulan bir dökme demirdir. Yumuşak dökme demir ancak ısıl işlemden sonra sertleşir ve dayanıklı hale gelir. Tavlama 3 gün boyunca 160°C’de gerçekleşir.

Bochem yumuşak dökme demir ürünleri:
İkili nivolar, kıskaçlar vs.

Özgül ağırlık: 7,25 g/cm3
Erime noktası: 1200°C

4. Alüminyum

Alüminyum, hafif metaller ya da başka bir deyişle < 3,5 g/cm3’ten daha düşük bir özgül ağırlığa sahip metaller içerisinde en önemli metaldir. Farklı alüminyum alaşımları çoğunlukla düşük ağırlıkları nedeniyle kullanılmaktadırlar.

Bochem alüminyum ürünleri:
Kıskaçlar, nivolar, ayak kaideleri için çubuklar, laboratuar krikoları vs.

Ne var ki alüminyum, dökme demir veya paslanmaz çeliğe göre daha düşük bir yük taşıma kapasitesine sahiptir. Alüminyum ayrıca korozyona karşı da çok dayanıklı değildir. Alüminyumdan yapılmış yapılar laboratuarda yıpranmakta ve kararlılığını kaybetmektedirler. Bu husus özellikle tehlikeli veya kıymetli maddeler için niyetlenen büyük yapılarda nivoları ve kıskaçları kullanırken dikkate alınmalıdır. Bu nedenle endüstriyel laboratuarlar alüminyum çinko kalıp döküm ürünleri kullanmazlar.

Özgül ağırlık: 2,7 g/cm3
Erime noktası: 658℃

5. Nikel

Nikel bir geçiş metalidir ve parlak, metal gümüşsü görünüme sahiptir. Genellikle analiz aletleri ve kapları için kullanılırlar. Bu amaç için %99,5 saflık düzeyi gerekmektedir. Eğer nikel havada ısıtılırsa korozyona uğrar. Soy gazlarda ise korozyon geçirmez. Dahası nikel, paslanmaz çeliklerin de bileşenidir (%10-12).

Bochem nikel ürünleri:
Potalar, çanaklar, spatulalar

Özgül ağırlık: 8,89 g/cm3
Erime noktası 1455°C’dir.

6. Pirinç

Pirinç, %55 ila 90 arasında bir bakır oranına ve %45 ila 10 arasında ise çinko oranına sahip bakır-çinko alaşımlarına verilen jenerik bir terimdir. Pirincin çok iyi mekanik dayanıklılığı (tornada işleme, frezeleme vb.) bulunmaktadır.
Gaz brülörlerde gaz taşıyıcı tüm parçalar pirinçten yapılır, çünkü tornada yüksek hassasiyetle işlenen parçaların gaz sızdırmazlığının da olması gerekir. Pirinç renk değiştirir ve bu yüzden yüzeyi sıklıkla nikelle, kromla veya diğer maddelerle kaplanır.

Bochem pirinç ürünleri:
Bunsen brülörleri, Teclu brülörleri, Meker-Fisher brülörleri

Özgül ağırlık: 8,96 g/cm3
Erime noktası 910 ℃’dir.

7. Titanyum

Titanyum, yüksek korozyon direnci, dayanıklılık ve hafif ağırlığın önem kazandığı uygulamalar için özellikle uygundur. Metalin beyaz metalik bir parlaklığı olup hafif ağırlığa, yüksek bir dayanıklılığa, sünekliğe, korozyon direncine ve termal dirence sahiptir. Karmaşık üretim sürecinden dolayı titanyum, normal çelikten on kat daha pahalıdır. Titanyum; seyreltik sülfürik aside, hidroklorik aside, klorür, soğuk nitrik asitleri içeren çözeltilere, birçok organik aside ve sodyum hidroksit gibi alkali çözeltilere karşı dirençlidir.

Bochem titanyum ürünleri:
Forsepsler, pensler, spatulalar, makaslar

Özgül ağırlık: 4,50 g/cm3
Erime noktası: 1668°C