Co oznacza skrót DN?

DN = średnica nominalna

Termin „średnica nominalna” odnosi się do wewnętrznej średnicy rury. Wszystkie wymiary rurociągu, np. wymiary kołnierza, oraz ciśnienie nominalne i klasa materiału są definiowane przez wskazanie średnicy nominalnej. Jakkolwiek często się tego nie podaje, domyślnym materiałem jest stal.

Należy zauważyć, że w wielu wypadkach faktyczna średnica wewnętrzna różni się od nominalnej o kilka milimetrów. Rozsądnie jest przyjąć, że rury pochodzące od różnych dostawców można łączyć tylko, jeżeli wskazanie średnicy nominalnej DN odwołuje się do odpowiedniej normy DIN.

Średnica nominalna jest określona zgodnie z normą EN ISO 6708 przez użycie skrótu DN (ang. Diameter Nominal), po którym następuje bezwymiarowa liczba odpowiadająca przybliżonej wartości średnicy wewnętrznej podanej w milimetrach. Na przykład symbol DN 50 oznacza, zgodnie z EN 10255, rurę o średnicy zewnętrznej 60,3 mm i grubości ściany 3,65 mm (z czego wynika wewnętrzna średnica 53 mm).