Opublikowano

Konwersja z gazu L na gaz H

Konwersja z gazu L na gaz H

Nasze palniki gazowe nie muszą być konwertowane podczas konwersji z gazu L na gaz H.

W Niemczech istnieją dwa różne rodzaje gazu ziemnego: gaz L (gaz niskokaloryczny) ma niższą zawartość metanu, a tym samym niższą wartość opałową lub energetyczną niż gaz H (gaz wysokokaloryczny). Rodzaj gazu, a tym samym wartość opałowa różnią się w zależności od pochodzenia gazu.

(Źródło: Google)