tarihinde yayınlandı

L gazından H gazına dönüşüm

L gazından H gazına dönüşüm

Gaz brülörlerimizin L gazından H gazına dönüştürülürken dönüştürülmesi gerekmez.

Almanya’da iki farklı doğal gaz türü vardır: Lgaz (düşük kalorili gaz) daha düşük metan içeriğine sahiptir ve bu nedenleHgazdan (yüksek kalorili gaz) daha düşük bir kalorifik değer veya enerji içeriğine sahiptir. Gazın türü ve dolayısıyla kalorifik değeri gazın kaynağına göre değişir.

(Kaynak: Google)