Bunsen mi, Teclu mu ya da Meker-Fisher mi?

Bunsen ve Teclu brülörleri epey benzer bir çalışma prensibine sahip olmakla birlikte mucitlerinin adıyla adlandırılmışlardır. En önemli farkları havayı aleve yönlendirme biçimlerinde yatar. Bunsen brülöründe hava, tabanındaki deliklerden içeri alınır ve doğrudan brülör tüpü boyunca yukarıya doğru akar. Teclu brülörünün hava emişi, tabandan konik bir brülör tüpü üzerinden gerçekleşir. Hava akış hızı, brülör tüpündeki tırtıllı vida ile ayarlanabilmektedir. Bunun sonucunda Teclu brülörü hafifçe daha hassas ve daha kararlı bir alev ayarı sağlar. Üstelik ayar vidası uzun süreli çalıştırmada Bunsen brülörünün ayar mekanizmasındaki kadar ısınmaz. Hangi brülörün kullanılacağı duruma özgü koşullara ve kişisel tercihlere bağlı olarak değişmektedir.
Meker-Fisher brülörlerinde genellikle geniş bir brülör tüpü bulunmaktadır. Yaktıkları gaz miktarı daha yüksektir ve böylece alevi daha yüksek bir ısıl değeri üretir. Dolayısıyla bu brülörler büyük sıvı akımlarını veya hacimlerini diğer birçok gaz brülörlerinden daha hızlı ısıtabilmektedirler.

Unutmayın: DIN 30664 güvenlik gaz tüpünü ayrı sipariş edin!

Burada BOCHEM brülörlerini görebilirsiniz:

http://www.bochem.de/Produkte-p12-Gasbrenner.html