DN = Diameter Nominal (Nominal Çap)

Nominal Çap terimi bir borunun iç çapını ifade eder. Nominal basınç değeri ve malzeme sınıfıyla birlikte bir boru hattının tüm boyutları – örneğin flanş boyutları – nominal çap değeri belirtilerek tanımlanır. Çelik çoğu defa belirtilmez, fakat malzeme olarak kabul edilir.

Birçok durumda fiili iç çapın birkaç milimetre sapma gösterdiği dikkate alınmalıdır. Farklı üreticilerin borularının ancak eğer DN nominal çapı ilgili DIN standardına atfen belirtilmişse güvenle birleştirilebileceği varsayılabilir.

Nominal çap, DN kısaltması (Diameter Nominal) ve sonrasında da milimetre cinsinden yaklaşık iç çapına tekabül eden boyutsuz bir numara kullanılarak EN ISO 6708’e göre belirtilir. Örneğin bir DN 50 boru, EN 10255’e göre dış çapı 60,3 mm ve duvar kalınlığı da 3,65 mm (sonuçta iç çapı 53 mm) olan bir boruyu belirtir.